Tělo je smyslový stroj a my stojíme na prahu odhalení jeho plného potenciálu. To, jak lidé vnímají svět, je podivnější než si myslíte. Výzkumníci financovaní Evropskou vědeckou radou (EVR) pracují na objasnění záhad smyslového vnímání, včetně výzkumu zaměřeného na přenos obrazu pomocí zvuku nebo na to, jak je možné přijmout zvukový signál dotykem. Výsledky jejich výzkumu se postupně objevují v oblastech robotiky, nositelných technologií nebo například televizní technologie 9-D. Myslíte, že je možné vidět ne očima ale ušima? Nebo jazykem?