European Research Council

Amir Amedi

Amir je mezinárodně uznávaný vědec v oboru výzkum mozku s 15 lety zkušeností na poli plasticity mozku a multisenzorické integrace.

Jeho konkrétním zájmem je obnova zraku. Amir docentem na Katedře lékařské neurobiologie na Hebrejské univerzitě a centru pro výzkum mozku ELSC. Je profesorem v Institutu pro výzkum zraku (Institut de la Vision) na Sorbonně při Pařížské univerzitě. Absolvoval doktorské studium v oboru počítačové neurovědy (ICNC , Hebrejská univerzita) a postdoktorandské studium neurologie (Harvard Medical School). Získal několik mezinárodních ocenění a stipendií, jako je Krillova cena za vynikající vědecký výzkum, cena Wolf Foundation (2011), mezinárodní postdoktorandské stipendium Programu pro hraniční vědy o člověku a později i cenu Career Development Award (2004, 2009), cenu JSMF Scholar Award v oblasti porozumění lidského vnímání (2011) a stipendium Evropské rady pro výzkum (2013).

J. Kevin O'Regan

Zájem J. Kevina O’Regana o problematiku vnímané stability vizuálního světa ho dovedl ke zpochybnění zavedených představ o způsobu vizuálního vnímání, a se svými spolupracovníky tak objevil fenomén „slepoty vůči změně“.

Jeho současná práce zahrnuje zkoumání empirických důsledků nového „senzorimotorického“ přístupu k vidění a smyslovému vnímání obecně. Zvláště se pak zajímá o problematiku povahy fenomenálního vědomí, kterou řeší experimentálně ve vztahu se senzorickou substitucí a bolestí a teoreticky ve vztahu s vnímáním prostoru a barev. Má zájem o implementace své práce do robotiky. Kevin O’Regan je již 10 let vedoucím laboratoře psychologie vnímání na CNRS/Université Paris Descartes.