European Research Council

Jak se cítíte?

Tělo je smyslový stroj a my stojíme na prahu odhalení jeho plného potenciálu. To, jak lidé vnímají svět, je podivnější než si myslíte. Výzkumníci financovaní Evropskou vědeckou radou (EVR) pracují na objasnění záhad smyslového vnímání, včetně výzkumu zaměřeného na přenos obrazu pomocí zvuku nebo na to, jak je možné přijmout zvukový signál dotykem. Výsledky jejich výzkumu se postupně objevují v oblastech robotiky, nositelných technologií nebo například televizní technologie 9-D. Myslíte, že je možné vidět ne očima ale ušima? Nebo jazykem?

ERC=Science2 je evropská komunikační kampaň. Nechává se inspirovat populárními vědeckými tématy, jako například “města budoucnosti” nebo ”zdravá výživa”. Veřejnosti zprostředkovává příběhy vědeckých průlomů a jejich dopadů na náš každodenní život, které vzešly z výzkumu financovaného Evropskou vědeckou radou. Během 42 měsíců svého trvání kampaň zacílí na širokou veřejnost, ale i na odborníky působící v Evropě i mimo ni. Na pomoc si bere jak tradiční komunikační nástroje - internet a sociální média, tak i nástroje innovativního typu - hloubkové články, interaktivní materiály, rozšířenou realitu, videomateriály a karikatury.

Více informací najdete na www.sciencesquared.eu

Česky